OSSA 2017 Congress

47th National Congress of the
Ophthalmological Society of South Africa
16 – 19 March 2017
Boardwalk Hotel, Port Elizabeth, South Africa

Please click here to download the Final Invitation and Registration Brochure »

Invitation from Congress Chair

Dear Friends and Colleagues

On behalf of the Eastern Cape Branch of OSSA we cordially invite you to the 47th Annual OSSA Congress in the friendly city, Port Elizabeth.

This year the Congress will be co-hosted by our members in East London and Port Elizabeth.

The Congress will take place in the brand new conference facilities at The Boardwalk Hotel on the beachfront. These wonderful facilities provide everything under one roof and all accommodation is on site or within walking distance.

We have invited international speakers of a high standard that will cover a wide spectrum of Ophthalmology that will definitely make the visit worth your while.

We cordially invite our local speakers to share their vast knowledge and experience with us. The success of an OSSA Congress depends on the participation of local experts.

Come and enjoy the Academic and Social Programme with old friends and colleagues.

We wish to thank the Trade in advance for their continued support that plays a major role in the success of the Congress.

We look forward to welcome you and hope that you will enjoy the fresh air and friendliness of the people of Port Elizabeth during the golden season in March 2017.

Wouter Smith
Congress Chair

Uitnodiging van Kongresvoorsitter

Beste Vriende en Kollegas

Namens die Oos-Kaapse Tak van OVSA nooi ons u hartlik uit na die 47ste Jaarlikse OVSA-Kongres in die vriendelike stad Port Elizabeth.

Hierdie jaar word dit gesamentlik deur die lede in Oos-Londen en Port Elizabeth aangebied.

Die Kongres vind in die splinternuwe kongresfasiliteite by die Boardwalk Hotel, wat by die strandfront geleë is, plaas. Hierdie wonderlike fasiliteite bied alles onder een dak en alle verblyf is in die hotel of binne loopafstand.

Ons het internasionale sprekers van ’n hoogstaande gehalte uitgenooi wat ’n wye spektrum van Oftalmologie sal dek en wat jou deelname beslis die moeite werd sal maak.

Ons nooi ook ons plaaslike sprekers hartlik uit om hul uitgebreide kennis en ondervinding met ons te kom deel. Die sukses van ‘n OVSA-Kongres hang grootliks af van die deelname van ons plaaslike deskundiges.

Kom geniet die Akademiese en Sosiale Program saam met ou vriende en kollegas.

Ons bedank die Handel by voorbaat vir hul voortgesette deelname wat ‘n groot deel bydra tot die sukses van die Kongres.

Ons sien uit om u te verwelkom in Port Elizabeth en hoop dat u die vars lug en vriendelikheid van die mense in Port Elizabeth sal ervaar gedurende die goue seisoen in Maart 2017.

Wouter Smith
Kongresvoorsitter

OSSA OSSA